Heavy Metal

Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 14.06–14.07.2013

Michał Smandek w swoich pracach inicjuje przeobrażenia materii, traktując proces jako główne tworzywo sztuki. Sytuację odbiorczą powiązaną z tego typu działaniami artysta opisuje w następujący sposób: „Jesteśmy obserwatorami przez moment, a faktyczne zmiany następują w dużo dłuższym wymiarze czasowym. Tak oto jesteśmy zobowiązani do wyobrażenia sobie przyczyn i skutków, a chwila obecna jest jedynie podpowiedzią. Jesteśmy odbiorcami fragmentu, bo to, co istotne dzieje się powoli, długotrwale, nieustannie i jest możliwe do zaobserwowania w rzeczywistości jedynie dla skrupulatnego badacza”.

Kuratorka: Maria Niemyjska

więcej >