ShowOff

Miesiąc Fotografii w Krakowie

16.05 – 14.06.2015

Michał Smandek: Prognostyk
Curator: Martin Kollar
Projekt Prognostyk to seria obiektów, których znaczenie zależy od przestrzeni, w jakiej się znajdą. Tą przestrzenią są tu stożki wulkaniczne Włoch, na których tle zostały sfotografowane proste, abstrakcyjne rzeźby wykonane przez Michała Smandka. Odpowiednio skadrowane obiekty demonstrują moment erupcji – zapowiadając wydarzenie, które w bliższej lub dalszej przyszłości będzie miało miejsce. Prace były pretekstem, by wyruszyć w podróż, a nie celem samym w sobie. Były najistotniejszym ekwipunkiem, na który – podobnie jak na noszącego je właściciela – oddziaływały wszelkie trudy podróży. Projekt porusza wątek wpływu sił natury na ludzką działalność i odwrotnie – ingerencji człowieka w naturę. Bada zagadnienie katastrofy jako spektakularnego zjawiska, w którego obliczu człowiek, mimo wsparcia technologii, pozostaje bezsilny.

Fresh from Poland