Słońce Ziemi zgasło

Wozownia, Toruń

01.04 - 03.05.2016

Wystawa Michała Smandka otwiera cykl prezentacji dotykających problematyki związanej z podróżami współczesnych artystów oraz wykorzystywaniem zdarzeń i obiektów napotkanych w drodze jako tworzywa działań twórczych. Wystawa zawiera m.in. prace z cyklu Prognostyk, wykonane podczas podróży po włoskich wulkanach. Projekt dotyka wpływu sił natury na ludzką działalność i odwrotnie – ingerencji człowieka w naturę. W Prognostyku artysta antycypuje katastrofę jako spektakularne zjawisko, wobec którego człowiek, mimo wsparcia technologii, pozostaje bezsilny.

Laboratorium Sztuki 2016. Artysta jako podróżnik / Kuratorka: Maria Niemyjska