Zmęczenie materiału

BWA Katowice, 22.11–16.12.2012
Kuratorka: Marta Lisok

Wystawa Zmęczenie materiału to kolejne wydarzenie w ramach projektu Drobnostki. Michał Smandek wykorzystuje w swoich najnowszych pracach takie materiały jak dym, ołów, sól, węgiel, piasek, lepik. Są one zapisem jego prywatnych performanców, zmagań z materią i konsekwentnie przeprowadzanych działań na terenach postindustrialnych w ramach Prac naprawczych. Smandek kolonizuje przestrzeń i różne materie podejmując subtelne eksperymenty mające na celu przekroczenie granic ich właściwości fizycznych.

dokumentacja fotograficzna i filmowa wystawy Studio FilmLove oraz Dominik Ritszel

więcej >