Manual Rest

Projekt odwołuje się do zagadnienia relacji dzieła sztuki i przyrody. Głównym założeniem jest ingerencja w naturę zrobiona w taki sposób, aby wyglądała jak niewykonana przeze mnie, ale stworzona przez przyrodę oraz dokumentowanie działań natury, które wyglądają tak, jakbym to ja je wykonał. Zatarcie tej granicy między wykonywaniem a dokumentowaniem zastanych sytuacji jako moich gestów pozwala tworzyć własne unikalne muzeum składające się z kompilacji prac „znalezionych” i uzupełnionych w napotkanym krajobrazie. Projekt opiera się na wnikliwiej obserwacji, wzmożonej czujności w terenie, refleksji na temat miejsca, przestrzeni i występujących w niej elementów tak, aby rozpoznać zastaną sytuację jako potencjalny materiał do pracy. Wymaga on z jednej strony subtelnej ingerencji manualnej, która być może jest niezauważalna. Z drugiej strony polega na wyszukaniu i przyjęciu do swojego muzeum napotkanych zjawisk. Przyglądanie się ledwie zauważalnym procesom, świadomość wyboru i rozumienie siły czynionego gestu jest intelektualnym definiowaniem zakresu dzieła sztuki. Istotne w tym kontekście jest zwrócenie uwagi na możliwość odrzucenia współczesnej tendencji nadmiernego wytwarzania przedmiotów jako dzieł sztuki na rzecz obserwacji i zawłaszczenia na własne potrzeby sytuacji o wysokim współczynniku sztuki.

Projekt realizowany w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego.

więcej >