Prognostyk

Miesiąc Fotografii w Krakowie, ShowOff, 16.05–14.06.2015
Kurator: Martin Kollar

Projekt Prognostyk to seria obiektów, których znaczenie zależy od przestrzeni, w jakiej się znajdą. Tą przestrzenią są stożki wulkaniczne Włoch, na których tle zostały sfotografowane proste, abstrakcyjne rzeźby. Odpowiednio skadrowane obiekty demonstrują moment erupcji – zapowiadając wydarzenie, które w bliższej lub dalszej przyszłości będzie miało miejsce. Prace były pretekstem, by wyruszyć w podróż, a nie celem samym w sobie. Były najistotniejszym ekwipunkiem, na który – podobnie jak na noszącego je właściciela – oddziaływały wszelkie trudy podróży. Projekt porusza wątek wpływu sił natury na ludzką działalność i odwrotnie – ingerencji człowieka w naturę. Bada zagadnienie katastrofy jako spektakularnego zjawiska, w którego obliczu człowiek, mimo wsparcia technologii, pozostaje bezsilny. Pokazuje także katastrofę od innej strony, z pewną ironią, jako sytuację na zawołanie. Zwraca uwagę, że jest to zjawisko wykorzystywane i pożądane w kulturze popularnej, w której nowe wizje apokalipsy zaspokajają ludzką potrzebę poczucia lęku i grozy wobec natury.

więcej >