Rozpoznawanie wzorców

Praca doktorska na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Rodriguez Gallery, Poznań, 08.11–16.11.2018

Motywem przewodnim wystawy jest rzeźba jako narzędzie. Narzędzia to pomoce do wykonywania czegoś.  W przypadku Rozpoznawania wzorców stalowe rzeźby służyły jako potencjalne oprzyrządowanie do realizacji działań w terenie naturalnym. Miejsca te są trudno dostępne i odległe. Wymagają podróży z plecakiem. Bystry obserwator dostrzeże rozbieżność chronologiczną między powstaniem narzędzia a sfotografowaną ingerencją w krajobrazie. Zagmatwana sytuacja. Widząc długie metalowe ostrze i fotografię nacięcia piasków Gobi pomyśli, że autor to istny szaleniec, skoro zabrał ze sobą tak nieporęczne narzędzie, aby przeciąć pustynię. Nie trzeba podróżować, aby wyobrazić sobie jak każdy kilogram nadbagażu drażni podróżnika.

W projekcie Manual Rest (Manualny odpoczynek) postulowałem odrzucenie tendencji wytwarzania nadmiaru przedmiotów jako sztuki na rzecz obserwowania sytuacji, które sztuką można nazwać. Dokumentowałem działania natury, które uważałem za gotowe dzieła sztuki. I to takie, które sam chętnie bym zrealizował. Dokumentowałem także działania natury, którym co nieco pomagałem za pomocą różnego typu narzędzi często przygotowywanych w domu. Jedna i druga sytuacja kończyła się fotografią. I nie wiem co mnie podkusiło, aby jedno z takich narzędzi, zupełnie wbrew logice, przywieźć z powrotem z dalekiej Boliwii.

Salar to solna pustynia. Miejscowi robotnicy z pobliskich wiosek pobierają solankę wpierw usypując ją w rzędy stożków. Sól z czasem z sypkiej zmienia się w twarde i zbite grudy. Aby coś z tego zrobić potrzeba narzędzi. Miejscowi pożyczyli mi je za gotówkę, ale trudno im było stać z założonymi rękoma i chętnie pomogli.  Usypaliśmy nowy stożek z soli. Skręciłem śrubkami narzędzie do krajobrazu i przesunąłem wierzchołek. Gdyby okraść fotografię Move Work z pejzażu pozostałby niewidoczny na niej przygotowany przez mnie stelaż.

więcej >