Rozpoznawanie wzorców

Praca doktorska na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Rodriguez Gallery, Poznań, 08.11–16.11.2018

Tytuł odnosi się do sytuacji zaobserwowanych w naturze, potraktowanych jako materiał o potencjale artystycznym, źródło inspiracji nie tylko dla poszczególnych prac, ale szerszych koncepcji, które łączą się i przenikają. Na wystawie zaprezentowane zostały rzeźby, instalacje oraz fotografie z działań zrealizowanych w czasie podróży autora z okresu 2016-2018 oraz dwie wcześniejsze realizacje Knife Work oraz Hole Work, które zostały uzupełnione o potencjalne obiekty-narzędzia do ich realizacji.

Szkielety
Rękodzieło
Move Work
Hole Work
Knife Work
Przed-podróżny
Po-podróżny
More Photons

więcej >