więcej >

Rysunki

Galeria Starter, Warszawa, 04.02–27.02.2016
Kuratorka: Marika Zamojska

Prowadzenie linii, dzielenie płaszczyzn, tworzenie znaczeń to podstawowe i pierwotne funkcje rysowania. Rysunek techniczny czy szczegółowy rysunek realistyczny to techniki trudne, wymagające umiejętności i doświadczenia, ale rysowanie automatyczne, bazgranie, kreślenie wielokrotnych linii i kręgów w trakcie spotkań, rozmów telefonicznych, czekania to czynność powszechna, często wynikająca nie ze świadomego gestu, ale z naturalnych potrzeb ekspresji, opanowywania emocji, pozostawania w aktywności.

W swoich najnowszych pracach Michał Smandek konfrontuje ze sobą dzieło sztuki i naturę. Smandek obiera dwie skrajne metody twórcze jako równoległe i współistniejące – dokumentuje znalezione przejawy zjawisk przyrodniczych, których efekty dają wrażenie świadomego działania oraz ingeruje w krajobraz w sposób tak subtelny i delikatny, że nie sposób rozpoznać czy mamy do czynienia z dziełem człowieka czy natury.

Zatarcie granicy między wykonywaniem a dokumentowaniem, pozwala spojrzeć na powstały znak bardziej obiektywnie – nie wiedząc nic o intencji, celowości czy świadomości potencjalnego twórcy gestu możemy poruszać się tylko w zakresie formalnej rozmowy o rysunku, jaki powstał na piasku. Smandek pośrednio postuluje tym samym możliwość odrzucenia współczesnej tendencji nadmiernego wytwarzania przedmiotów jako dzieł sztuki na rzecz obserwacji i zawłaszczania na własne potrzeby sytuacji o „wysokim współczynniku sztuki”.

Oprócz dokumentowania rysunków przyrody (wytworzonych z pomocą lub bez samego autora) Smandek proponuje również maszyny do rysowania i wykreślania linii w przestrzeni. Wykorzystując ciężkie materiały, ich właściwości oraz zasady fizyczne tworzy rzeźby, które sytuują się pomiędzy narzędziem do kreślenia a rysunkiem samym w sobie. Tym razem ingerencja autora jest czytelna i oczywista, jednak nie byłaby możliwa bez naturalnych zjawisk fizycznych, które utrzymują faktyczny kształt znaku.

Na wystawę składają się: seria fotografii Radius Work (Sahara, Maroko) i fotografia Knife Work (Gobi, Mongolia) – składowe projektu Manual Rest – oraz rzeźby Napinacz, Ciężko pracującyPółrysownik.

Katarzyna Iwańska

dokumentacja fotograficzna wystawy: Przemysław Nieciecki / PION